lodin.nl

Dredging: Planning, productie, toezicht

Het analyseren  van productiegegevens bij een baggerproject geeft de uitvoerende partij en opdrachtgever bruikbare informatie voor het begroten van toekomstige projecten.

Lodin kent het belang van deze data en heeft ervaring met het verzamelen ervan. Door middel van metingen en berekeningen kan verder inzicht worden verschaft in efficiëntie van werkmethoden.

In opdracht van 'Guinea Alumina Corporation' te West Afrika is in 2016 toezicht verleend op baggeractiviteiten. Ligplaatsen en toegangskanaal voor schepen werden weer op diepte te gebracht zodat kaartdiepte kon worden gegarandeerd. Hierna konden schepen weer veilig volgens planning aanmeren en worden beladen.