lodin.nl

Toezicht

Tijdens de uitvoering van waterbouw- en survey projecten is het van belang dat het project gerealiseerd wordt binnen de vooraf afgesproken kosten, tijd en kwaliteit. Door toezicht van Lodin worden deze factoren voor u bewaakt.

Lodin heeft ervaring op het gebied van waterbouw en survey. Door deze expertise ziet Lodin op elke fase van het project toe. Zodoende is het mogelijk eventuele problemen voor u op te lossen of daarin te adviseren.

In opdracht van Periplus heeft Lodin in 2014 en 2015 de functie vervuld van project surveyor tijdens de bouw van Eneco Luchterduinen Offshore Windmolenpark. In deze functie was Lodin de intermediair tussen Eneco en Van Oord in zake survey en geodetisch gerelateerde onderwerpen.  


Voor Ministerie van Economische Zaken / RVO is assistentie verleend tijdens het uitvoeren van geotechnische onderzoeken Borssele Offshore windmolenpark kavel III en IV (en V). Hierbij werd de rol vervuld van intermediair tussen RVO, aannemer Fugro, onafhankelijk geotechnisch experts en de 'client representatives' aan boord. Kerntaken: Opvolgen dagelijkse communicatie, handhaven contractuele bepalingen en het begeleiden op te leveren producten.  

Sinds het voorjaar van 2016 wordt vakgerichte assistentie verleend tijdens de voorbereidingen van het Belgische Offshore Wind Project 'Norther' voor de kust van Zeebrugge.

    

De constructiefase van project 'Norther' startte begin 2018. Voor het energieconsortium Elicio-Mitsubishi-Eneco wordt als adviseur survey-support geleverd bij installatie en oplevering van fundaties en kabels in de zeebodem.