lodin.nl

Surveys

 Wat zich onder water afspeelt, blijft een mysterie... althans voor velen.


Niet voor de hydrografisch surveyor. Zijn werk is het nauwkeurig in kaart brengen van rivier- of zeebodem. Door middel van onderwaterakoestiek (echolood) en verschillende sensoren, die plaats en stand van het meetplatform registreren, wordt de diepte per positie vastgelegd.
 
Het 'zicht' onder water tijdens een waterbouwkundig project is essentieel. Men kan pas door met de volgende stap als de huidige situatie goed kan worden weergegeven.   Bodem van een vaargeul, in kaart gebracht door hydrografische survey (multibeam echolood).


Tijdens het werk op waterbouwkundige projecten wereldwijd heeft Lodin Survey ruime kennis en ervaring opgedaan met het in kaart brengen van kust en oeverwerk.

Met name ervaring in singelbeam echoloden, multibeam echoloden, total station, waterpassing, RTK landmeten, Side Scan Sonar, plaatsbepalingssystemen en kaartprojecties. 

Sinds de oprichting, januari 2009, heeft Lodin Survey voor verschillende vooraanstaande bedrijven en instellingen opdrachten mogen uitvoeren. Onder de opdrachtgevers behoren:

 

Deeprock, 

Baggermaatschappij Boskalis, 

Koninklijke Marine, 

Starmountain, 

Rijkswaterstaat, 

Havenbedrijf Rotterdam